20. - 22. září 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na připravovanou XXI. výroční konferenci České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, která se uskuteční 20. - 22. září 2017 pod záštitou Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV v Praze. 

Zveme Vás na zahájení konference expertem v oblasti popáleninové medicíny Dr. Branskim v Americkém centru v Praze, s prezentací na téma stresového hypermetabolismu u popálených pacientů. 

Cílem hlavního programu letošního setkání je přinést komplexní náhled na elektrotrauma z multioborové perspektivy formou vyzvaných přednášek a diskuze u kulatého stolu v příjemném prostředí Štiřínské stodoly nedaleko Prahy. 

Těšíme se na Vaši účast. 

tým Kliniky popáleninové medicíny v Praze

Přihlášení pro registrované

Registrace do konference

Důležitá data

NOVINKA -  zveřejněna definitivní verze programu!

9.5. - 1.9.

vkládání posterů k aktivní účasti

9.5. - 21.9.

hlasování pro nejzajímavější poster

20.9.

zahájení kongresu úvodní přednáškou v Americkém centru Dr. Branskim

21.9. - 22.9.

hlavní program XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP

 

Konference probíhá pod záštitou ředitele FNKV pana Doc. MUDr. Roberta Grilla, Ph.D., MHA, a děkana 3. LF UK pana Prof. MUDr. Michala Anděla, CSc..

Srdečně Vás zveme na setkání s prof. Ludwikem Branskim, na téma 

Update on Hypermetabolism and Catabolism in the Severely Burned Patient 

Přednáška se uskuteční v rámci slavnostního zahájení XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 

20. září 2017 v 17,00 hod. Americké centrum Praha
Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana 

As. Prof. Ludwik Branski, M. D., M. M. S. 

Department of Surgery, Division of Plastic Surgery The University of Texas, Galveston Medical Director Shriners Hospitals for Children Tissue Bank 

Dr. Branski je předním odborníkem v oboru popálenin a plastické chirurgie na Texas University v Galvestonu. Je ředitelem Tkáňové banky při Shriners Hospital. Specialista na stresový hypermetabolizmus v rámci termického úrazu. 

Omezený počet míst, zaregistrujte se, prosím, na email: acprague@state.gov