20. - 22. září 2017

Aktivní účast

Aktivní účast na  na XXI. výroční konferenci České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP bude probíhat formou posterové sekce s hlasováním online. Vkládání posterů k aktivní účasti bude otevřené od 9.5. 2017 do 1.9. 2017. Aktivním účastníkem se automaticky stává každý registrovaný účastník, který vloží poster. Postery nebudou na konferenci vystavovány v tištěné formě, ale budou promítány na televizi s poměrem stran 16:9 a budou k dispozici k prohlížení všem registrovaným účastníkům v posterové sekci. 

21.9. 2017

  • vyhlášení vítězných posterů v rámci večerního programu s malou pozorností pro výherce 

22.9. 2017

  • krátká prezentace tří nejlépe hodnocených posterů
  • časový prostor k prezentaci 7 minut 
  • časový prostor k diskuzi 5 minut 

Prosíme každého registrovaného účastníka o hlasování pro nejzajímavější z posterů!

Pro další informace a pokyny viz. Posterová sekce.