20. - 22. září 2017

Program

Komplexní péče o pacienty s elektrotraumaty, multioborový přístup

XXI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP

20. září 2017 v 17,00 hod. Americké centrum Praha
Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana

Slavnostní zahájení konference

MUDr. Robert Zajíček Ph. D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV
Prof. MUDr. Michal. Anděl, CSc., děkan 3. LF UK Praha
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, ředitel FNKV

As. Prof. Ludwik Branski, M. D., M. M. S. 

Department of Surgery, Division of Plastic Surgery  The University of Texas, Galveston
Medical Director Shriners Hospitals for Children Tissue Bank

“Update on Hypermetabolism and Catabolism in the Severely Burned Patient”

21. září 2017
9,00 hod. zahájení MUDr. Robert Zajíček, Ph. D. (KPM FNKV), prof. Pavel Brychta, CSc. (FN Brno)
9,20 hod. vyzvaná přednáška Dr. Ludwik Branski, Ph. D. (Galveston, USA) - Electrical burns – acute and reconstruction

10,00 – 10,30 hod. coffee break

10,30 – 12,00 hod. Round Table I. – Elektrotrauma, MOFS - intenzívní péče
Moderátor MUDr. Monika Tokarik, Ph. D. (KPM FNKV)
Dr. L. Branski (Galveston), Doc. F. Duška, Ph. D. (KAR FNKV), MUDr. M. Grussmanová (NEFIP FNKV), MUDr. B. Lipový, Ph. D. (FN Brno), MUDr. P. Leden (Dě.JIP DAK VFN)

12,00 – 13,30 hod. oběd

13,30 – 15,30 hod. Round Table II. – Elektrotrauma – chirurgický přístup
Moderátor MUDr. Robert Zajíček, Ph. D. (KPM FNKV), MUDr. L. Frajer (Perfect Clinic)

Dr. Ludwik Branski (Galveston, USA), MUDr. I. Pafčuga (KPM FNKV), prof. P. Brychta, CSc. (FN Brno), MUDr. Z. Němečková (FN Ostrava), MUDr. J. Kletenský (KPCH FNKV), MUDr. P. Lengyel, Ph. D. (Košice Šaca)

15,30 – 16,00 hod. coffee break

16,00 – 17,30 hod. Round Table III. – prevence dětských úrazů elektrickým proudem
Moderátor Mgr. Jarmila Štuková, Mgr. Lenka Šetelíková  

PhDr. D. Doležal, Ph. D. (KPM FNKV), MUDr. I. Grossová (KPM FNKV), Mgr. L. Šetelíková (KPM FNKV), H. Kapturová (Košice Šaca)

18,00 – 19,30 hod. zasedání výboru České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP

20,00 hod. raut

22. září 2017
9,30 – 10,15 hod. Posterová sekce
prof. J. Koller, CsC. (UNB), MUDr. H. Klosová (FN Ostrava), Ing. M. Melicharová (FN Brno)

10,15 – 10,30 hod. coffee break

10,30 – 12,00 hod. Round Table IV. -  Etické aspekty péče o rozsáhle popálené pacienty
Moderátor PhDr. D. Doležal Ph. D. (KPM FNKV), Th. Lic. J. Matějek Ph. D., Th. D. (3. LF UK)
MUDr. R. Kubok (KPM FNKV), Mgr. R. Vrátná (FN Ostrava)

12,30 hod. zakončení konference, oběd

Program konference ke stažení